Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2021

Kinhtedothi - Ngày 30/12, Cụm thi đua, khen thưởng số 16 - TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021, đến dự hội nghị có ông Đỗ Đức Thịnh, Phó trưởng ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội.
Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2020

Hà Nội: Cụm thi đua số 16 ký giao ước thi đua năm 2020

Kinhtedothi - Sáng 28/2, tại trụ sở Liên minh hợp tác xã TP Hà Nội, Cụm thi đua số 16, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng; ký giao ước thi đua năm 2020.
Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

Kinhtedothi- Ngày 28/2, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Cụm thi đua số 4 (Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.