Đại biểu HĐND TP kiến nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu HĐND TP kiến nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

KInhtedothi - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Hà Nội chỉ đạt 53%, thấp hơn so với mức bình quân chung cả nước. Do đó, TP cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.