Hàng nghìn dự án chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí

Hàng nghìn dự án chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí

Kinhtedothi - Theo báo cáo giám sát chuyên đề của Quốc hội, việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển. Đáng lưu ý, hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm…
Tăng năng suất lao động: Giải pháp nào?

Tăng năng suất lao động: Giải pháp nào?

Kinhtedothi - Đại biểu Quốc hội đề xuất xem xét sớm thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia và quyết tâm hoàn thiện môi trường, thể chế pháp luật để thúc đẩy năng suất lao động…
Bảo đảm các chính sách, quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo đảm các chính sách, quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kinhtedothi- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Ủy ban Dân tộc thống nhất với các Bộ ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất, sửa đổi bổ sung các chính sách theo hướng mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian với các đối tượng không còn nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn.