“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Kinhtedothi - Các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đề xuất cần có ưu tiên về thủ tục, cách làm để các gói hỗ trợ đến đúng được đối tượng, bảo đảm thực hiện hiệu quả, kịp thời; đúng như tinh thần của Đảng, Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đại dự án không thể vận hành thì đau cũng phải cắt

Đại dự án không thể vận hành thì đau cũng phải cắt

Kinhtedothi - “Với các đại dự án thua lỗ kéo dài, mong rằng Chính phủ quyết liệt giải quyết, cái nào cần thêm đầu tư để khởi động được thì tập trung, nhưng cái nào thực sự không thể vận hành được thì đau cũng phải cắt, nếu không thua lỗ kéo dài, nhìn rất xót xa” - đại biểu nêu ý kiến.