Agribank - Tự hào hành trình 34 năm phát triển

Agribank - Tự hào hành trình 34 năm phát triển

Kinhtedothi - Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Agribank trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ cho vay nền kinh tế, mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.