Khát vọng tự cường

Khát vọng tự cường

Kinhtedothi - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Giá trị lịch sử không bao giờ cũ

Giá trị lịch sử không bao giờ cũ

Kinhtedothi - Cách đây tròn 77 năm (19/8/1945 - 19/8/2022), Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để rồi vào ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.