Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Kinhtedothi - Nhấn mạnh giá trị của sâm Ngọc Linh mà theo các nhà khoa học là không có loại sâm nào trên thế giới có được, Thủ tướng nêu rõ, đây là quốc bảo của Việt Nam, một trong những sản phẩm quan trọng nhất về dược liệu...