Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 18/12, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 09/BCĐ-CAHN về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội đầu Xuân 2021 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.