Lắng nghe dân để phát huy dân chủ, tạo đồng thuận

Lắng nghe dân để phát huy dân chủ, tạo đồng thuận

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác về gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, trong những năm qua, các cấp ủy tại Hà Nội đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân. Trong đó, công tác dân vận, đối thoại với dân được thực hiện hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin với các cấp chính quyền.
Lắng nghe dân để giải quyết kịp thời những bức xúc

Lắng nghe dân để giải quyết kịp thời những bức xúc

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Bác về gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, trong những năm qua, các cấp ủy tại Hà Nội đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Trong đó, công tác đối thoại trực tiếp với người dân ngày càng mang tính hiệu quả cao.