Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ đổi mới toàn diện, đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển

Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ đổi mới toàn diện, đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển

Kinhtedothi - Các tham luận của các đồng chí lãnh đạo TP tham luận trực tiếp tại hội thảo cũng như gửi về Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” đều thể hiện, thời gian tới, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…