Giỗ Tổ tại nhiều địa phương

Giỗ Tổ tại nhiều địa phương

Kinhtedothi - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng không chỉ là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các bậc tiền nhân mà còn là dịp để chúng ta quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng ngàn năm.
Lan tỏa giá trị nguồn cội

Lan tỏa giá trị nguồn cội

Kinhtedothi- Từ ngàn đời nay, đối với mỗi người dân nước Việt, Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng đã trở thành biểu tượng tinh thần, mang bản sắc văn hóa độc đáo, kết thành ý thức nguồn cội, nghĩa đồng bào, trở thành yếu tố nội lực tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.