Thế hệ trẻ tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Thế hệ trẻ tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Ngày 18/7, tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), sinh viên Nguyễn Thạch Thảo - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Hà Nội - đã đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam phát biểu cảm tưởng.