Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Lê Quân được chuẩn y làm Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinhtedothi - Theo Quyết định 1158-QĐ/TU ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y ông Lê Quân, sinh năm 1974, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.