Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản

Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản

Kinhtedothi - Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang giúp các hợp tác xã (HTX) tạo ra khối lượng và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Nhưng để tạo ra chuỗi giá trị cao và bền vững cho nông sản, liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi được xem là giải pháp căn cơ.