Hà Nội đóng vai trò đầu tàu trong liên kết vùng Thủ đô

Hà Nội đóng vai trò đầu tàu trong liên kết vùng Thủ đô

Kinhtedothi - Hà Nội với vai trò là đầu tàu kinh tế trong phát triển vùng Thủ đô đã tạo ra sự liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương có điều kiện khó khăn trong vùng, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và mang lại lợi ích tối đa cho vùng.