Của chìm, của nổi tại LienVietPostBank

Của chìm, của nổi tại LienVietPostBank

Kinhtedothi - Con số kế hoạch lợi nhuận năm nay báo cáo là vậy, nhưng nhiều khả năng không hẳn vậy. Của chìm khi cụ thể hóa tại LienVietPostBank sẽ tạo khác biệt cho phần của nổi…
Nông nghiệp, bảo hiểm “chắp cánh” thương hiệu LienVietPostBank

Nông nghiệp, bảo hiểm “chắp cánh” thương hiệu LienVietPostBank

Kinhtedothi - Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt trên 3.600 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong 13 năm hoạt động của ngân hàng. Đóng góp quan trọng vào kết quả ấn tượng đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tín dụng bán lẻ và sự bứt phá của bảo hiểm nhân thọ (BHNT).