Di dời trường học, bệnh viện, cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô: Cần lộ trình cụ thể

Di dời trường học, bệnh viện, cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô: Cần lộ trình cụ thể

Kinhtedothi - Di dời hệ thống trường học, bệnh viện và những cơ sở sản xuất ô nhiễm nhằm giãn bớt dân số và giảm thiểu những áp lực lên hệ thống hạ tầng, môi trường của khu vực trung tâm Thủ đô. Để làm được việc này, cần xây dựng một lộ trình dài hạn, thực hiện từng bước và phải chuẩn bị nguồn lực tài chính, ổn định an sinh xã hội cho những đối tượng thuộc diện di dời.