Sớm luật hoá các quy định về xử lý nợ xấu

Sớm luật hoá các quy định về xử lý nợ xấu

Kinhtedothi - Bên cạnh việc nhanh chóng tiếp tục thực hiện những biện pháp xử lý nợ xấu ngân hàng, các chuyên gia đề xuất sớm tổng kết, tiến tới luật hóa Nghị quyết 42 trên cơ sở rà soát, hoàn thiện và hệ thống hóa quy định pháp luật liên quan.