4 luật, 8 nghị định có hiệu lực từ 1/1/2023

4 luật, 8 nghị định có hiệu lực từ 1/1/2023

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2023, 4 luật gồm Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật Cảnh sát Cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh và 8 nghị định có hiệu lực.