Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Lộn xộn trong hoạt động công chứng

Lộn xộn trong hoạt động công chứng

Kinhtedothi - Từ khi Luật Công chứng có hiệu lực thi hành, sự xuất hiện của các tổ chức hành nghề công chứng đã kịp thời đáp ứng nhu cầu công chứng, giao dịch cho người dân. Tuy nhiên, ngành Tư pháp phải quản lý chặt các tổ chức hành nghề công chứng để tránh phát triển tràn lan, xảy ra vi phạm.
Siết quy định hoạt động của công chứng viên

Siết quy định hoạt động của công chứng viên

Kinhtedothi - Đây là một trong những quy định mới của Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2015/TT - BTP ngày 15/6/2015 (Thông tư 06) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ Tư pháp đang soạn thảo, đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.