Khơi nguồn vốn từ hình thức đối tác công - tư

Khơi nguồn vốn từ hình thức đối tác công - tư

Kinhtedothi - Chủ trương của Chính phủ là đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân. Nếu Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được thông qua sẽ giúp khơi thông lượng vốn lớn vào xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, sau nhiều lần dự thảo đến nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.
Hôm nay, Quốc hội xem xét Dự án Luật về PPP

Hôm nay, Quốc hội xem xét Dự án Luật về PPP

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 11/11, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 4, nghe tờ trình vào thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là một trong những Dự Luật được trông đợi nhất tại kỳ họp này bởi mong muốn tạo khung pháp lý ổn định cho cơ chế hợp tác công tư trong giai đoạn mới.
Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Kinhtedothi - Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp

Cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp

Kinhtedothi - Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho mọi người dân, DN; nâng cao chất lượng, thu hút các nguồn vốn đầu tư phù hợp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu thực hiện cam kết hội nhập của Việt Nam.