Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển thị trường, công nghiệp điện ảnh

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển thị trường, công nghiệp điện ảnh

Kinhtedothi – Chiều 25/5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Trong đó nhấn mạnh yêu cầu Luật tiếp cận đầy đủ, song song cả hai mặt của điện ảnh là một ngành nghệ thuật và một ngành công nghiệp văn hóa.
Kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm với phim phát hành trên không gian mạng, tránh vi phạm lan truyền

Kết hợp tiền kiểm và hậu kiểm với phim phát hành trên không gian mạng, tránh vi phạm lan truyền

Kinhtedothi – Sáng nay, 23/10, thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến quy định phổ biến, phát hành phim trên không gian mạng. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải có bộ tiêu chí phân loại phim chi tiết, tường minh làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm duyệt nội dung cũng như phát hành phim.