Năm 2018 sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Năm 2018 sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Kinhtedothi - Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh. Ngoài ra, nhiều điều luật được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn.