Đại biểu Quốc hội đề nghị phân cấp nhiều hơn cho thanh tra cấp huyện

Đại biểu Quốc hội đề nghị phân cấp nhiều hơn cho thanh tra cấp huyện

Kinhtedothi – Sáng 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến đề nghị, quan tâm bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra huyện.4 vấn đề lớn còn những quan điểm khác nhau