Xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng

Xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng

Kinhtedothi – “Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, để phát triển tổng thể, hữu cơ thành một thể thống nhất các vùng nêu trên cần xác lập vai trò Thủ đô trong quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, liên kết các tỉnh trong vùng…” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm đề xuất.
Đề xuất thực hiện đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ y tế

Đề xuất thực hiện đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ y tế

Kinhtedothi - Chiều 14/4, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội. Đây là vấn đề đặt ra trong đề xuất xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Đề xuất chính sách ưu đãi để cải tạo nhà ở cũ trong Luật Thủ đô

Đề xuất chính sách ưu đãi để cải tạo nhà ở cũ trong Luật Thủ đô

Kinhtedothi-Ngày 12/4, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học về một số chính sách liên quan đến phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, liên kết, phát triển vùng Thủ đô. Đây là các vấn đề đặt ra trong xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).