Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh

Số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng mạnh

Kinhtedothi - Sau khi Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được ban hành, Hà Nội đã triển khai đồng bộ và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật. Qua đó, số lượng vụ việc TGPL tăng mạnh.