Quy định tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

Quy định tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

Kinhtedothi – Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở công lập được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm; khi bổ nhiệm giáo viên từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn.
Những chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 4/2023

Những chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 4/2023

Kinhtedothi – Xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa hóa; Bệnh Covid-19 nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; Người đạt kiểm định đầu vào không phải trải qua vòng 1 thi tuyển công chức, là những chính sách về tiền lương, vị trí việc làm có hiệu lực từ tháng 4/2023.