Cấp, quản lý mã số vùng trồng: Mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản Việt Nam

Cấp, quản lý mã số vùng trồng: Mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản Việt Nam

Kinhtedothi - Xây dựng vùng trồng gắn liền với cấp mã số vùng là xu hướng tất yếu của các thị trường nhập khẩu. Đây cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để được hưởng những ưu đãi về thuế suất từ các hiệp định thương mại tự do. Do đó, việc cấp, quản lý mã số vùng trồng cần phải được ưu tiên trong hàng loạt giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam.
Chấn chỉnh công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản

Chấn chỉnh công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản

Kinhtedothi - Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý mã số vùng trồng đối với các nông sản xuất khẩu cần phải được rà soát, chấn chỉnh kịp thời. Nếu không kiểm tra, giám sát tốt các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người nông dân.