Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: Ký ức chiến sỹ nhập tuyến

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: Ký ức chiến sỹ nhập tuyến

Kinhtedothi - Đường Trường Sơn - đường 559 huyền thoại là ý chí, máu xương của những người nằm xuống. 60 năm qua, con đường huyền thoại mang tên Đường mòn Hồ Chí Minh được khắc ghi trong lịch sử, là niềm tự hào của triệu triệu người dân Việt Nam và là nơi bắt đầu của những câu chuyện huyền thoại của những nhân chứng lịch sử…