Bài 2: Bất cập nảy sinh từ thực tiễn

Bài 2: Bất cập nảy sinh từ thực tiễn

Kinhtedothi - Cùng với những kết quả rõ nét, từ thực tiễn 1 năm thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở cơ sở cũng đã nảy sinh một số bất cập, tồn tại trong quá trình vận hành mô hình mới, đòi hỏi có những điều chỉnh kịp thời.
Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Tạo bước chuyển mạnh hướng tới người dân

Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Tạo bước chuyển mạnh hướng tới người dân

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 1/7/2021, tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây TP Hà Nội bắt đầu tổ chức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT)”. Dấu mốc quan trọng này sẽ góp phần xây dựng chính quyền ở khu vực đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động, hiện đại, phục vụ người dân và DN nhanh hơn, tốt hơn.
Quận Bắc Từ Liêm sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền đô thị

Quận Bắc Từ Liêm sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền đô thị

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, quận Bắc Từ Liêm cùng 13 phường đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng vận hành mô hình mới để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
Hà Nội sẵn sàng các điều kiện vận hành mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội sẵn sàng các điều kiện vận hành mô hình chính quyền đô thị

Kinhtedothi - Ngày 1/7, TP Hà Nội sẽ chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, TP đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện để vận hành mô hình này.
Hà Nội triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Kinhtedothi - Sáng 15/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Hà Nội tạo sự thống nhất trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội tạo sự thống nhất trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND (ngày 12/4/2021) về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29-3-2021, của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội: Cú hích quan trọng

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội: Cú hích quan trọng

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Có thể nói rằng, đây là Nghị định đang được chờ đợi như một bước tiếp theo để đưa các quy định, cơ chế, chính sách trong xây dựng chính quyền đô thị vào triển khai, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi từ thực tiễn.