Mở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Mở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.