Mở rộng diện tích bưởi đỏ Tân Lạc

Mở rộng diện tích bưởi đỏ Tân Lạc

Kinhtedothi - Năm 2019, Hà Nội đã bổ sung giống bưởi đỏ Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vào cơ cấu giống bưởi của TP. Đây là giống bưởi vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.
Hà Nội mở rộng diện tích rau màu vụ Mùa

Hà Nội mở rộng diện tích rau màu vụ Mùa

Kinhtedothi - Vụ Mùa 2020 được xác định là vụ chính sản xuất rau màu. Vì vậy, thời điểm này, ngành nông nghiệp Hà Nội đang cùng với các địa phương nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển rau màu vụ Mùa.