Cần chú trọng “mối liên kết vùng” trong phòng chống dịch Covid-19

Cần chú trọng “mối liên kết vùng” trong phòng chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang cùng nằm trong “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, lại có vị trí địa lý giáp nhau. Chính vì vậy, giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh này đều có sự giao thoa và liên kết chặt chẽ về nhiều mặt phát triển kinh tế - xã hội...