Hà Nội: Tăng cường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhờ đẩy mạnh “một cửa", "một cửa liên thông”

Hà Nội: Tăng cường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhờ đẩy mạnh “một cửa", "một cửa liên thông”

Kinhtedothi-Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành, đến nay tại Hà Nội cho thấy từ TP đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và không ít mô hình, cách làm sáng tạo.
Hà Nội sắp sơ kết Quyết định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông

Hà Nội sắp sơ kết Quyết định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND TP ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội.