Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kinhtedothi - Chiều 21/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2016. Đây là báo cáo tổng hợp từ kết quả kiểm toán của 283 báo cáo kiểm toán tại 229 đơn vị, đầu mối, chủ đề được kiểm toán trong năm 2017 đối với niên độ ngân sách năm 2016.