Tăng trưởng GRDP năm 2020 của Hà Nội đạt mức cao so với mức chung của cả nước

Tăng trưởng GRDP năm 2020 của Hà Nội đạt mức cao so với mức chung của cả nước

Kinhtedothi - Tăng trưởng GRDP năm 2020 của TP Hà Nội ước đạt 3,94%, tuy không đạt kế hoạch (7,5%) nhưng là mức cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề trên cấp độ toàn cầu, tác động toàn diện đến các mặt của đời sống xã hội của đất nước và Thủ đô.