Lai Châu: Nậm Nhùn không còn bản nào bị cô lập sau mưa lũ

Lai Châu: Nậm Nhùn không còn bản nào bị cô lập sau mưa lũ

Ông Quách Tất Hưởng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu khẳng định tính đến ngày 7/7, toàn bộ các thôn, bản của huyện Nậm Nhùn không còn bị cô lập; các tuyến đường liên xã, liên thôn, bản đã cơ bản được thông tuyến.