“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị 2019”: Đổi mới, quyết liệt trong triển khai

“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị 2019”: Đổi mới, quyết liệt trong triển khai

Kinhtedothi - Những kết quả nổi bật từ thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị 2018” chính là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ TP đến cơ sở tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2019. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, nhiều giải pháp mới cũng được đưa ra mạnh mẽ hơn.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Điểm nhấn động lực phát triển

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Điểm nhấn động lực phát triển

Kinhtedothi - Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, một trong những điểm nhấn nổi bật trong động lực phát triển kinh tế năm 2019 của TP Hà Nội là thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, với mục tiêu lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ.
Cần nhưng chưa đủ

Cần nhưng chưa đủ

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2019, T.Ư chọn chủ đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Hà Nội cũng tiếp tục chủ đề là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị”.
Trung ương thảo luận việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị

Trung ương thảo luận việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị

Tại Hội nghị, Trung ương thảo luận Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phù hợp với thể chế KTTT định hướng XHCN; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH.