Miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas247

Miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas247

Kinhtedothi- Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thực hiện miễn toàn bộ phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển nhanh NAPAS247.