Xây dựng nền kinh tế số Việt Nam: Việc bảo đảm cho thành công là yếu tố con người

Xây dựng nền kinh tế số Việt Nam: Việc bảo đảm cho thành công là yếu tố con người

Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để xây dựng nền kinh tế số Việt Nam thì việc chuẩn bị nguồn nhân lực 4.0 là đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài. Nguồn nhân lực thông minh cộng với sự sáng tạo là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.