GEF6: Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững

GEF6: Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững

Kinhtedothi - Nền kinh tế tuần hoàn là một khái niệm được hiểu, thông qua một chu trình sản xuất khép kín các chất thải được quay trở lại, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người.