Huyện Phúc Thọ: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông dân thoát nghèo

Huyện Phúc Thọ: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông dân thoát nghèo

Kinhtedothi - Để đbảm bảo an sinh xã hội, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong những năm qua, huyên Phúc Thọ đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tập trung huy động nguồn vốn tín dụng chính sách, lồng ghép với các nguồn lực khác và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng: “Phao cứu sinh” cho lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng: “Phao cứu sinh” cho lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kinhtedothi - Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 500 tỷ đồng mà UBND TP Hà Nội ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP, hàng chục ngàn lao động, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây thực sự là “chiếc phao cứu sinh” trong lúc khó khăn bởi dịch Covid-19.