Huyện Phúc Thọ: Huy động nguồn lực từ đấu giá đất

Huyện Phúc Thọ: Huy động nguồn lực từ đấu giá đất

Kinhtedothi - Là địa phương còn nhiều khó khăn về ngân sách đầu tư, thời gian qua, huyện Phúc Thọ tập trung triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm huy động nguồn lực phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
Đại biểu Quốc hội: Cơ cấu ngân sách Nhà nước chưa vững chắc

Đại biểu Quốc hội: Cơ cấu ngân sách Nhà nước chưa vững chắc

Kinhtedothi - Sáng 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; dự kiến kế hoạch năm 2023. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ cấu ngân sách Nhà nước chưa vững chắc...
Bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần thiết

Bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần thiết

Kinhtedothi – Sáng 2/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình những tháng đầu năm 2022. Xem xét việc kéo việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Hà Nội: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là gần 312 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là gần 312 nghìn tỷ đồng

Kinhtedothi-Sáng nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP Hà Nội năm 2022.