Kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19: Đừng “ngăn sông cấm chợ”

Kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19: Đừng “ngăn sông cấm chợ”

Kinhtedothi - Đảm bảo kiểm soát nguồn lây dịch Covid-19 nhưng không "ngăn sông cấm chợ", không gây ách tắc ảnh hưởng tiêu cực sản xuất kinh doanh. Quan điểm này được Chính phủ liên tục nhấn mạnh trong các văn bản, chỉ đạo. Tuy nhiên, thực tế trong những ngày qua, một số địa phương vẫn kiểm soát “quá tay”, thậm chí có những biện pháp cứng nhắc đến mức cực đoan gây phản ứng trong dư luận.