Kế hoạch hành động đưa Du lịch trở thành ngành Kinh tế mũi nhọn

Kế hoạch hành động đưa Du lịch trở thành ngành Kinh tế mũi nhọn

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTT&DL nhằm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.