Tháo gỡ nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế

Tháo gỡ nhiều nút thắt về trang thiết bị y tế

Kinhtedothi - Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua
4 luật, 8 nghị định có hiệu lực từ 1/1/2023

4 luật, 8 nghị định có hiệu lực từ 1/1/2023

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2023, 4 luật gồm Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật Cảnh sát Cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh và 8 nghị định có hiệu lực.
Hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Kinhtedothi - Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; khắc phục những vướng mắc, bất cập...
Lo bị phạt chậm nộp, doanh nghiệp đề xuất sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm

Lo bị phạt chậm nộp, doanh nghiệp đề xuất sửa quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm

Kinhtedothi - Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38, đến ngày 30/10 hàng năm, DN phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập DN (TNDN) cả năm. Tuy nhiên, theo các DN, việc ước tính kết quả kinh doanh vào quý 3 thực sự không chính xác và cần phải sửa đổi quy định để phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh.
Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Kinhtedothi - Vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.