Siết chặt quản lý kinh doanh đa cấp: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp

Siết chặt quản lý kinh doanh đa cấp: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp

Kinhtedothi - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP (Nghị định số 40) về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có những điểm tích cực giúp cho các DN bán hàng đa cấp hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và giảm rủi ro về kinh tế một cách thấp nhất.