Kèm con học online

Kèm con học online

Kinhtedothi - Những ngày trường học phải tạm đóng cửa vì dịch Covid -19, học sinh nghỉ học quá lâu khiến các trường phải sử dụng công cụ trực tuyến để giúp học sinh có thể tiếp tục học, không quên bài cũ. Thế nhưng không phải học sinh nào cũng có thể nghiêm túc học bài trước màn hình máy tính.