Quận Hai Bà Trưng: Giữa tháng 9/2022, trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Quận Hai Bà Trưng: Giữa tháng 9/2022, trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Kinhtedothi-Việc tổng kết, trao giải "Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045" được Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức ngay sau kết thúc Vòng chung khảo, dự kiến diễn ra ngày 15/9/2022.