“Kim chỉ nam” cho Hà Nội phát triển

“Kim chỉ nam” cho Hà Nội phát triển

Kinhtedothi - Nghị quyết số 15/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chính thức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.